Usługi kadrowo-płacowe

 • umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • dokumentacja rejestracyjna pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • imienne karty przychodów pracownika,
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • ewidencja urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • ewidencja świadczeń socjalnych,
 • ewidencja świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • dokumentacja obrachunkowa do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników